Informace o projektu
Studenti a učitelé v terciálním vzdělávání (Students and teachers in tertiary education)

Kód projektu
MUNI/A/1356/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Terciární vzdělávání představuje perspektivně se rozvíjející výzkumnou oblast. Cílem projektu je podpořit zejména začínající výzkumníky ve vstupu do této oblasti. Konkrétně to znamená podpořit metodologický rozvoj doktorských studentů účastí na letních i zimních metodologických školách, podpořit sběr dat v oblasti terciárního vzdělávání, poskytnout jim nástroje pro analýzu dat, vytvořit optimální podmínky pro podporu publikování výstupů a zajistit příležitosti pro interakce s vědeckou komunitou. Výstupy projektu bude jak organizace mentorských setkání s účastí zahraničních expertů, publikace v odborných časopisech a aktivní vystoupení na konferencích.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info