Informace o projektu

Pomezní obory a aplikovaná lingvistika v oblasti románských jazyků

Cílem tohoto projektu je podpora doktorského studia v oblasti románských jazyků, kde Ústav románských jazyků patří k předním školícím pracovištím v ČR. V současné době je v programu Románské jazyky zapsaných 13 studentů, z nichž 12 je v interní formě studia a čtyři z interních doktorandek jsou zapsány v programu se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika. Projekt se soustřeďuje na podporu výzkumu a dalších činností, které přispívají k formování doktoranda v rámci studia. Jedná se především o usnadnění přístupu k pramenům a aktuálně vydávané odborné literatuře, zkvalitnění doktorských seminářů a financování výstupů a publikací. Důraz bude kladen na to, aby se doktorandi mohli aktivně účastnit na vědeckých sympoziích jak v prezenční formě tak i ve virtuální formě.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info