Informace o projektu
Všestranné plazmové zdroje a pokročilé přístupy ke zpracování signálu jako nové koncepty ve stopové prvkové analýze a atomové spektrometrii

Kód projektu
GF23-05974K
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Wroclaw University of Science and Technology

Cílem projektu je výzkum potenciálu ambientních plazmat nízkého výkonu jako atomizátorů či excitačních zdrojů pro ultrastopovou prvkovou analýzu ve spojení s generováním těkavých specií (VSG) a atomovou spektrometrií. Budou studovány dva typy plazmových zdrojů pracující buď na bázi doutnavých výbojů za atmosférického tlaku (APGD), či výbojů s dielektrickou bariérou (DBD). Bude zkoumána jejich schopnost disociovat, tj. atomizovat či excitovat, různé struktury těkavých sloučenin analytů (binární hydridy, studené páry, karbonyly, nanočástice). Dílčí cíle zahrnují:
1) vývoj nového typu atomizátoru hydridů na bázi APGD výboje
2) využití DBD atomizátorů k atomizaci těkavých sloučenin prvků netvořících hydridy
3) určení základních charakteristik APGD a DBD výbojů
4) objasnění mechanismu atomizace a excitace analytu v APGD a DBD plazmatech
5) využití pokročilých přístupů ke zpracování signálu v metodách atomové spektrometrie (AAS, AFS a OES) používaných ve spojení s APGD či DBD plazmaty

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info