Informace o projektu
Využití plazmatu pro ošetření knihovních fondů (plazma)

Kód projektu
DH23P03OVV068
Období řešení
3/2023 - 12/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky
Národní knihovna České republiky

Trvalé uchovávání knihovních fondů, především sbírek konzervačního charakteru, v dobrém fyzickém stavu je vzhledem k rozmanité formě i materiálové skladbě velmi složité. Ačkoli se může zdát, že formou jsou knihovní sbírky poměrně homogenní, není tomu tak. Mezi knihovní dokumenty řadíme vedle samotných knižních vazeb také nesvázané dokumenty, hudebniny, digitální nosiče, přílohy ve formě 3D předmětů, hudební nosiče, které mohou vedle papíru obsahovat nebo být tvořeny také syntetickými materiály, kovy, přírodninami jako kost, slonovina, aj. Samotná knižní vazba se skládá z několika různých materiálů, jejichž citlivost k degradačním faktorům, životnost či průběh stárnutí může být leckdy významně rozdílná. Vzhledem k rozmanitosti i velikosti knihovních fondů jsou stále hledány nové technologie ošetření knihovních fondů, které jsou bezpečně aplikovatelné na široké spektrum materiálů, časově ekonomické, bezpečné pro pracovníky i čtenáře, s minimálním dopadem na ekologii. Využití nízkoteplotního plazmatu při čištění, dezinfekci, úpravy materiálů pro konzervaci či přímo při konzervátorském/restaurátorském zásahu má velký potenciál takové požadavky naplnit. V oblasti konzervace archeologických nálezů a sbírkových předmětů z kovu se již několik desítek let plazma využívá i v České republice, ale využití pro lokální ošetření či dezinfekci teplocitlivých organických materiálů jako je papír, textil, useň, plasty tvořící knižní vazbu je jak na našem území, tak v zahraničí nepoužívané ani podrobně netestované. Téma naplňuje Specifický cíl č. 4 Národní a kulturní identita v péči o kulturní dědictví a území s historickými hodnotami. Konkrétně je zaměřeno na tématickou prioritu 15) Ochrana, konzervace, restaurování a prevence národního nemovitého a movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o památky a sbírkové fondy, včetně muzejních, galerijních, knihovních a archivních.
Cíle projektu:
a) Výzkum a vývoj metodik aplikace technologií využívající nízkoteplotní plazma při konzervaci a restaurování širokého spektra materiálů v knihovních fondech.
b) Vývoj a ověření metodik dezinfekce případně sterilizace knihovních fondů pomocí plazmatu.
c) Výzkum a ověření bezpečnosti využití plazmatických technologií pro ošetřované materiály.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info