Informace o projektu

Informace o projektu
Dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby: zdroj poznání a inspirace (Dokumentace ÚLUV)

Kód projektu
DH23P03OVV031
Období řešení
3/2023 - 12/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Národní muzeum
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Projekt si klade za cíl zpracování, zpřístupnění a prezentaci dokumentačního fondu Ústředí lidové umělecké výroby, který má potenciál sloužit jako důležitý pramen pro studium tradiční rukodělné výroby a jejich organizovaných forem a zároveň jako cenná inspirace pro revitalizaci rukodělných technik, různé obory uměleckého řemesla i současné tvůrce, kreativní průmysl a design. Hlavní cíl projektu spočívá v tvorbě veřejně dostupné databáze, která všem zájemců v uživatelsky přátelském prostředí zpřístupní informačního bohatství fondu, zároveň ale znovu (virtuálně) propojí dokumentační materiál nekoncepčně rozdělený po zrušení podniku ÚLUV do dvou celků ve správě dvojice samostatných paměťových institucí (Národní muzeum a Národní muzeum v přírodě).
V návaznosti na hlavní cíl (a na něj navázaný výstup v podobě databáze) směřuje projekt prostřednictvím dílčích tematických os a jednotlivých výstupů k co nejefektivnějšímu využití sdělného potenciálu dokumentačního fondu ÚLUV ze strany různých uživatelských skupin. Vedle zprovoznění „virtuální badatelny ÚLUV“ (databáze) bude proto kategorie aplikovaných výstupů zahrnovat popularizaci a prezentaci obsahu fondu prostřednictvím výstavy s kritickým katalogem, zpracování audiovizuálních dokumentů přibližujících vybrané technologické postupy i metodiku, v kategorii dalších výstupů odborné studie věnující se dílčím tematickým oblastem a konferenci.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info