Informace o projektu
Středověcí Brňáci, Brňačky a jejich koně v izotopech (brnoizo)

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1574/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Chemické analýzy izotopů lehkých prvků (dusíku, uhlíku, kyslíku) a radioaktivních izotopů (stroncia) dovolují vytvářet pro každého jedince v minulosti jeho vlastní curriculum: jak byl mobilní, z čeho se skládala jeho strava. Takové analýzy je možné provádět i na zvířecích kostech a porovnat mobilitu a kvalitu stravy jak lidí, tak jejich zvířat. Kůň představoval pro člověka předindustriální éry zásadní hybnou sílu a management koní byl každodenní záležitostí. Cílem projektu je porovnat stravovací standarty vzorku lidí a koní pohřbených v 15. - 16. století v Brně a rovněž analyzovat, jaký byl jejich vztah k místu, zda zemřeli v regionu, kde se narodili, zda byli jinak mobilní než koně a bude-li to možné, kterými regiony prošli během svého života. Výsledkem projektu bude studie určená pro publikaci v prestižním periodiku.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info