Informace o projektu

Informace o projektu
Transfer a aplikace vědeckých výstupů III

Kód projektu
MUNI/A/1355/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je transfer a aplikace vědeckých výstupů spočívající v informační, organizační a věcné podpoře při nákupu, tvorbě a tisku vědeckých publikací - zejména monografií, příp. speciálních časopiseckých čísel - vytvořených v rámci vědecké činnosti (dominantně v rámci projektů specifického výzkumu či v rámci plnění diplomových nebo disertačních úkolů a soutěží SVOČ). Projekt zahrnuje ve spolupráci se studenty doktorského a magisterského studia zejména a) vytvoření informačního rámce pro řešitele jiných vědeckých projektů specifického výzkumu o možnostech financování, b) vytvoření informačního rámce pro studenty doktorského i magisterského studia a učitele o možnostech podpory v publikační činnosti - v oblasti monografií, časopisů, c) zajištění organizačního rámce pro schvalování publikací (autorské smlouvy, recenze, výběrové řízení, kontrola aplikací "vejce jako vejci", vědecké rešerše), d) pokračování ve speciální řadě publikací, e) sběr rukopisů a jejich kontrola a technické zpracování, f) zajištění recenzí a doprovodných redaktorských prací, g) zajištění tisku publikace, h) propagace vydané vědecké publikace (monografie či časopisu) a její eventuální umístění na vědecký web fakulty, v repozitáři a v RIVu (s respektem k autorským právům týkajících se příslušného publikačního výstupu).

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info