Informace o projektu

Informace o projektu
Emoční dimenze právního citu (ENDS-JUST)

Kód projektu
MUNI/A/1289/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt má za záměr zkoumat dílčí aspekt mimoprávních vlivů v právu. Jako hlavní předmět zkoumání si volí právní cit (Rechtsgefühl, Sense of Justice), tedy určitou formu smyslu pro to, co je v právu správné; táže se, jaké jsou složky právního citu a jaká je jeho role v právním myšlení a rozhodování. Zhodnocuje pojem právního citu za použití poznatků současných empirických věd, jako je psychologie a kognitivní vědy, ale také právní filozofie. Záměrem je analýza otázky, jaká je role emocí v právním citu, zda omezují náš cit pro právo, anebo zda – a případně jak – kladně přispívají pro právní myšlení a rozhodování.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info