Informace o projektu

Informace o projektu
Dohled nad nadacemi a nadační úřad dle Lichtenštejnského práva a inspirace pro české právní prostředí

Kód projektu
MUNI/A/1397/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Anotace projektu
Projekt specifického výzkumu zpracovává dílčí téma spadající do výzkumného zaměření disertační práce řešitelky. Cílem projektu je analyzovat a dále navrhnout zodpovězení otázek vyvstávajících v souvislosti s dohledem nad veřejně prospěšnými nadacemi, ospravedlnitelnou mírou dohledu nad nadacemi a zásahem státu do autonomie nadace jako soukromé právnické osoby. Především pak na základě zkoumání lichtenštejnské právní úpravy zodpovědět otázku, zda je v české právní úpravě potřeba zřídit zvláštní úřad pro dohled nad nadacemi či zda je stávající nastavení dohledu nad nadacemi dostačující.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info