Informace o projektu
Národní infrastruktura chemické biologie

Kód projektu
LM2023052
Období řešení
1/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

The aim of the project „CZ-­‐OPENSCREEN: National infrastructure for chemical biology” is to operate the state-­‐of-­‐the-­‐art infrastructure for basic and applied research in the fields of chemical biology and genetics and provide Open Access to users. It will serve as the National node of the pan-­European ESFRI infrastructure EU-­‐OPENSCREEN, providing trans-­‐national access to the Screening platform and to the European Chemical Biology Library. The mission of CZ-­‐OPENSREEN is to identify new molecular probes/tools for research and new potential therapeutics.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info