Informace o projektu

Informace o projektu
proKni

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.06.04.04/00/22_002/0000455
Období řešení
2/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Účelem projektu je posílení odborné infrastruktury knihoven. Cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany knihovních fondů.
Přínos projektu pro Právnickou fakultu spočívá ve zkvalitnění a zrychlení služeb poskytovaných Ústřední knihovou (nákup RFID systému a selfcheck) a dále v zkvalitnění vybavení pro digitalizaci starého fondu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info