Informace o projektu
Důvěra a strategické zprávy třetí strany

Kód projektu
MUNI/C/0074/2023
Období řešení
3/2023 - 2/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt se zabývá situacemi, kdy důvěra či spolupráce mohou být narušeny zasahem zlomyslné třetí strany. Toto v reálném světě odpovídá různým jevům, mezi něž patří například fake news, recenze či pomluvy. Cílem je zjistit vliv informovanosti spolupracujících na citlivost jejich spolupráce vůči zprávám třetí strany. Za tímto účelem bude použit ekonomický experiment v Laboratoři experimentální ekonomie Masarykovy univerzity. Experiment bude rozšířením Trust Game o třetího participanta s možností posílat neverifikovatelné zprávy, přičemž u části třetích osob by byla odměňována nízká úroveň spolupráce ostatních hráčů. Participanti by byli různě informováni o preferencích třetí osoby.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info