Informace o projektu

Informace o projektu
Kto ten galerijný pedagóg vlastne je?

Kód projektu
MUNI/C/0136/2023
Období řešení
3/2023 - 2/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

V súčasnosti je v západnom svete trendom sprostredkovávať umenie v múzeách a galériách prostredníctvom vzdelávacích nástrojov, ktoré sú pre návštevníka inštitúcie prirodzenou súčasťou a samozrejmosťou. V českom a slovenskom kontexte však túto samozrejmosť nachádzame veľmi sporadicky. Prečo to tak je? Akým problémom čelia múzea a galérie v strednej Európe? Nájdeme vhodný príkladný model múzea v západných krajinách? Akým spôsobom by sa dala pozícia galerijného pedagóga zatraktívniť?
Naše magisterské štúdium na PdF MUNI je jedným z dvoch magisterských programov v Českej a Slovenskej republike, ktorý sa zameriava priamo na pozíciu pedagóga v múzeu a galérii. V platových tabuľkách ČR je naša pracovná pozícia uvedená ako 2.04.32 edukátor v kultuře, no aj napriek tomu je téma problematiky uplatnenia absolventov priamo v galerijnej sfére aktuálna. Diplomová práca s názvom Kto ten galerijný pedagóg vlastne je? objasňuje, skúma a určitým spôsobom hľadá odpoveď na nastolenú otázku. Predpokladanou súčasťou práce je krátkodobý kvalitatívny výskum v galériách v Česku a na Slovensku, zahraničná stáž v Nemecku a uverejnenie vybraných kapitol v pripravovanej publikácii na Katedre výtvarné výchovy. Zámerom diplomovej práce je skúmať problematiku tejto pracovnej pozície, hľadať faktory, ktoré na túto pozíciu najviac vplývajú, zatraktívniť povolanie edukátora v kultúre a celkovo tak zvýšiť spoločenské povedomie o tomto povolaní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info