Informace o projektu
Vliv vědomé kontroly dechu na ekonomiku běhu (Breath)

Kód projektu
MUNI/C/1709/2022
Období řešení
3/2023 - 2/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem diplomové práce je posouzení vlivu kontrolované dechové frekvence na běžeckou ekonomiku při rychlostech běhu na úrovni 14 km/h, 16 km/h a 18 km/h. Výzkumu se zúčastní patnáct výkonnostních běžců. Každý z nich podstoupí úvodní měření běžecké ekonomiky a následně další dvě měření s totožným zátěžovým protokolem, přičemž při jednom z nich budou probandi instruováni, aby byla jejich dechová frekvence na jednotlivých stupních o deset dechů za minutu vyšší a při dalším o deset dechů za minutu nižší v porovnání se vstupním měřením. Účastníci se posléze podrobí tříměsíční intervenci, při které budou používat trenažér nádechového svalstva (IMT) dvakrát denně po třiceti nádeších. Odpor IMT bude individuálně stanoven na základě měření okluzních tlaků, které se budou opakovat každý měsíc po dobu trvání intervence. Následně účastníci absolvují totožné testování běžecké ekonomiky jako v úvodu výzkumu. Data budou analyzována na základě čeho bude určen vliv vědomé kontroly dechu a rovněž efekt používání IMT na běžeckou ekonomiku. Vzhledem k výsledkům studie budou vytvořena doporučení, která budou moct být zahrnuta pro zkvalitnění tréninkového procesu atletů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info