Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora nadaných žáků na Přírodovědecké fakultě MU 2023 (Nadaní 2023)

Kód projektu
0056/7/NAD/2023
Období řešení
2/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt má ambice všemi svými 14 aktivitami podpořit zájem
a motivaci o vzdělávání a vědecké bádání v přírodovědných
oborech a matematice a přispět k předávání znalostí a zkušeností mezi VŠ pedagogy a nadanými žáky ZŠ a SŠ. Při
realizaci bude postupně rozvíjena síť spolupracujících
akademických pracovníků, studentů VŠ, pedagogických
pracovníků ZŠ a SŠ a zájemců o vědu, která bude mít za cíl
vytvoření prostoru pro průnik přírodovědných vědeckých
témat do mimoškolních vzdělávacích aktivit žáků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info