Informace o projektu
Veřejné knihovny jako místa podpory budoucí zaměstnanosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
OP ZAM+_CZ.03.03.01/00/22_021/0001969
Období řešení
5/2023 - 5/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace

Projekt reaguje na potřebu preventivně připravovat českou pracovní sílu a společnost na očekávané dopady AI na pracovní trh. Bude mapovat příležitosti, jak do podpory budoucí zaměstnanosti aktivněji zapojit síť veřejných knihoven, a vyvíjet nástroje, které by na očekávané transformace práce a posun v nárocích na kompetence pracujících připravovaly skupiny, u kterých lze očekávat negativní ohrožení umělou inteligencí.

Umělá inteligence, s ní související automatizace a robotizace mají podle predikcí
způsobit výrazné proměny českého pracovního trhu.
Do roku 2030 můžeme očekávat zánik snadno automatizovatelných a méně
kvalifikovaných pozic a výraznou proměnu pozic zbývajících. Základní digitální
dovednosti se stanou nezbytností pro 90 % pozic. Se stárnutím pracovní síly poroste
význam celoživotního vzdělávání (týkající se technických i tzv. měkkých dovedností),
ve kterém ale ČR dlouhodobě zaostává za evropským průměrem. Tzv. upskilling navíc
momentálně cílí téměř výhradně na již kvalifikované a motivované pracovníky.
Aby další vlna digitální transformace nepřerostla ve strukturální problém, co přinese
nové sociální nerovnosti a ty stávající prohloubí, potřebujeme rovněž změnit přístup,
jakým nezaměstnanost řešíme – tj. nespokojit se s reaktivním řešením „aktuální“
nezaměstnanosti, ale pokusit se o preventivní a aktivní řešení „budoucí“
zaměstnanosti.
Prevence spočívá také ve trpělivém a „nízkoprahovém” seznamování široké veřejnosti
se samotnou umělou inteligencí. Černobílé rámování AI, co ve veřejné diskuzi
převládá, totiž vyvolává spíše paniku a obavy než chuť novou technologii dále
objevovat. Představu umělé inteligence jako ultimátního „zloděje” lidské práce
nabourává například studie Deloitte, která vyzdvihuje potenciál různorodých forem
spolupráce mezi člověkem a umělou inteligencí. Klíčové pak je hledat způsoby, jak na
nové podoby pracoviště připravovat i profese, na které se v souvislosti s technologickými inovacemi spíše zapomíná.
Řada veřejných knihoven dnes běžně spolupracuje s místním Úřadem práce,
dennodenně zpřístupňuje nové technologie široké veřejnosti a dovzdělává pestré
skupiny uživatelů, včetně starší populace a sociálně slabších. Umělá inteligence, stejně
jako její sociální dopady jsou ale dodnes v knihovnách neuchopenými tématy. Právě
tuto skutečnost bychom rádi změnili.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info