Informace o projektu
Posilování kapacit vysokých škol pedagogického směru na Ukrajině

Kód projektu
23-PKVVUM-002
Období řešení
5/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je posílení kapacit 10 ukrajinských univerzit v oblasti internacionalizace a efektivní přípravy budoucích pedagogů se záměrem podpořit jejich úsilí v poválečné rekonstrukci Ukrajiny. Projekt je primárně zaměřen na pedagogy a střední management vysokých škol klíčových i regionálních univerzit pedagogického směru. Účastníci projektu absolvují online i prezenční školení v ČR. Důležitou součástí projektu bude i kontinuální podpora a motivace účastníků, networking a sdílení příkladů dobré praxe.
Účastníci projektu realizují minimálně 20 seminářů/workshopů pro kolegy z univerzit a zpracují odborné stati, dále budou realizované dva kulaté stoly, aby došlo k dalšímu šíření získaných poznatků.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info