Informace o projektu

Informace o projektu
Vliv mikroplastů na modelové organismy a jejich osud v životním prostředí za použití zobrazovacích a spektroskopických technik

Kód projektu
GF23-13617L
Období řešení
7/2023 - 6/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerza v Ljubljani
Technische Universität Wien
Vysoké učení technické v Brně/Středoevropský technologický institut

Mikroplasty jsou stále více znepokojující kvůli jejich všudypřítomnosti v životním prostředí, jejich přetrvávání a nepříznivým účinkům na biotu. Zatím se ví jen částečně, jakým procesům mikroplasty v životním prostředí podléhají a jaké mají účinky na živé organismy. Je to způsobeno nedostatkem dostupných technologií, které by byly schopny strukturální a chemické analýzy biologických vzorků. Cílem této spolupráce je tedy zkoumat potenciální uplatnění nového přístupu tak, aby monitoroval změny ve struktuře a chemickém složení během stárnutí a rovnou detekoval relevantní mikroplasty v biotických tkáních a to za použití laserové spektroskopie (chemické složení) a počítačové tomografie (struktura). Výkonnost navrhované inovativní techniky bude testovaná za použití modelů ryb, kde budou zkoumány specifické interakce mezi mikroplasty a tkáněmi a jejich možné nepříznivé důsledky.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info