Informace o projektu
Vývoj nových diagnostických technik pro onkologii

Kód projektu
IBS5004010
Období řešení
1/2000 - 1/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Projekt je směřován na zlepšení diagnostiky v onkologické praxi, a to jednak u primárního onemocnění a jednak u přidružených infekcí. Cílem projektu bude zejména vývoj cytometrických technik s vysokým rozlišením a metod detekce telomerazové aktivity. Budou měřeny topografické charakteristiky vhodných genetických oblastí ve vybraných nádorových tkáních a porovnávány s vlasnostmi nádoru. Na cílený výzkum v klinice bude navazovat průmyslový vývoj levného konfokálního cytometru. Metody detekce aktivity a exprese telomerázy ve vzorcích nádorových tkání budou optimalizovány jednak pro účely onkologické diagnostiky, jednak pro zjišťování citlivosti kultivovaných nádorových buněk k cytostatikům a potenciálním cytostatikům. Dalším cílem projektu bude zlepšení diagnostiky moderních metod molekulární biofyziky. Vedlejším produktem výzkumu budou DNA sondy pro diagnostiku maligních onemocnění.

Publikace

Počet publikací: 56


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info