Informace o projektu

Informace o projektu
Mapování výkonnostních charakteristik a přenositelnosti výkonu na GPU v infrastruktuře CESNET

Kód projektu
727/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Výzkum založený na extrémně náročných výpočtech se stále více spoléhá namísto klasických procesorů na specializované akcelerátory (především GPU). Tyto architektury jsou sice schopny masivní paralelizace a vysokého teoretického výkonu, ale tyto vlastnosti lze plně využít pouze pokud je daná aplikace naprogramována s ohledem na použitý hardware. Programy, které jsou naprogramovány naivně nebo optimalizovány na jiný hardware než ten, na kterém jsou reálně spuštěny, často využívají jen zlomek skutečné výpočetní kapacity infrastruktury, což znamená, že musí běžet mnohem déle než je nutné, přičemž jsou blokovány výpočetní zdroje a plýtvá se elektrickou energií.
Cílem tohoto projektu je zmapovat a následně poskytnout provozovatelům i uživatelům infrastruktury (a stejně tak i komukoliv kdo využívá extrémně náročné výpočty v jakékoliv infrastruktuře) informace o tom, jak dobře jsou schopny různé druhy výpočtů využít jednotlivé modely GPU, a jaký reálný výkon je možno očekávat při nasazení kódu na novém GPU, pokud byl optimalizován pro jiné GPU. Měření provedeme pomocí benchmarku založeného na reprezentativní sadě GPU výpočtů, která podporuje autotuning. Autotuning umožní automaticky zoptimalizovat kód pro konkrétní GPU model, takže budeme schopni zhodnotit jak potenciál GPU zrychlit konkrétní typ výpočtu, tak výkonovou přenositelnost mezi jednotlivými modely GPU. Výsledkem by mělo být zamezení plýtvání výpočetními zdroji při spouštění neoptimalizovaného nebo nesprávně optimalizovaného kódu na GPU akcelerátorech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info