Informace o projektu

Informace o projektu
Inovace didaktických předmětů napříč učitelskými programy na FF MU (ČJL, HI, NJ, RU) (IDPNUPFF)

Projekt je zaměřen na inovaci oborovědidaktických předmětů 4 učitelských programů (Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství historie pro střední školy, Učitelství německého jazyka pro střední školy a Učitelství ruského jazyka pro střední školy). V jeho rámci bude realizována meziprogramová spolupráce, která umožní implementovat badatelskou výuku do uvedených předmětů. Studenti tak budou mít možnost vyzkoušet si badatelsky orientovanou výuku v pozici žáků a následně ji budou společně s oborovými didaktiky reflektovat. Měli by si tak osvojit základy dané metody a být v budoucnu schopni aplikovat ji ve vlastním vyučování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info