Informace o projektu

Informace o projektu
European Open Science Cloud Czech Republic (EOSC-CZ)

Logo poskytovatele

Hlavním cílem individuálního projektu systémového (IPs) EOSC-CZ je vytvoření komplexního společného zázemí pro implementaci EOSC v ČR a zajištění aktuální a budoucí potřeby české výzkumné komunity v oblasti nakládání s výzkumnými (FAIR) daty dle Architektury implementace iniciativy EOSC v ČR a v souladu s celoevropskou strategií implementace EOSC. Tím rovněž dojde k naplňování datově orientovaných součástí strategie Open Science v ČR, a to především v rámci pilířů FAIR Data a EOSC. Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info