Informace o projektu

Informace o projektu
V síti přírody a umělé inteligence: výhledy člověka 21. století očima literatury a umění (MESHART)

Kód projektu
MUNI/CORE/0569/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Postavení člověka a současném světě prochází radikální proměnou: lidský svět zásadně ovlivňují technologické možnosti, které znejišťují hranice mezi „lidským“ a „nelidským“, proměňují sociální a politickou realitu, vztahování člověka k sobě samotnému, k druhým a vtahují jej na nejistou půdu, která otřásá dosavadními jistotami. Současně však dochází k znejistění ještě z jiného směru: jsme bytosti živé, závislé na životním prostředí, a unikátnost (nejen) lidského života je stále více ohrožována zrychlující se enviromentální krizí. Nabízený kurz si klade za cíl tato témata či „výzvy“ 21. století otevřít prostřednictvím interpretace vybraných literárních, filmových či šířeji uměleckých děl, a zároveň je nahlédnout z perspektivy diskusí, které se o nich vedou ve různých vědních oblastech, zejména ve filozofii, kognitivních vědách a ekokritice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info