Informace o projektu

Informace o projektu
Sociální zdraví nad zlato (SOZNO)

Kód projektu
MUNI/CORE/0616/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Podle WHO je zdraví vymezeno jako stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody. Ideálem je, pokud jsou všechny tři složky v rovnováze. Běžně se hovoří o zdraví těla a zdraví duše. O zdraví sociálních interakcí se mluví podstatně méně, ačkoli v době pandemie COVID-19 byl jejich význam zcela nezpochybnitelný a ukázalo se, že sociální zdraví je nad zlato. Sociální zdraví je termín, který odkazuje na způsoby, jakými lidé vytvářejí zdravé a pozitivní mezilidské vztahy mezi sebou. Dobré sociální zdraví pomáhá lidem zlepšit jejich emocionální pohodu a cítit se podporováni ve svém každodenním životě. Definice sociálního zdraví je široká, existuje mnoho různých prvků sociálního zdraví, které se spojují, aby vytvořily soudržný obraz pozitivních vztahů. Prvky sociálního zdraví zahrnují například laskavé zacházení s lidmi, jasnou komunikaci, rozvíjení smysluplných vztahů, jednání vhodné ve vztazích, stanovení a respektování osobních hranic. V předmětu je věnována pozornost konceptům, které mají přispět k lepšímu porozumění různým podobám sociálních interakcí a jejich zdraví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info