Informace o projektu
EOSC-ENTRUST: A European Network of TRUSTed research environments (EOSC ENTRUST)

Kód projektu
101131056
Období řešení
3/2024 - 2/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
WWW stránky projektu
https://eosc-entrust.eu/
Spolupracující organizace
EMBL ¨(EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY)

ENTRUST produces a Secure Processing Environment & Data Environment reference service architecture blueprint targeted to national nodes connected to EOSC. Blueprint implementation by an organisation enables execution of scientific workflows on sensitive data, using national, internationally interoperable, and secure processing & data service solutions. Development is verified with use cases in health (e.g genomics, images) in collaboration with health data access authorities and social sciences data (e.g. surveys, citydata). European high-performance computing centers will increase accuracy of predictions from these datasets by becoming compatible with the blueprint.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info