Informace o projektu
Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu

Kód projektu
TQ01000074
Období řešení
9/2023 - 10/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni

Cílem projektu je vytvoření inovativní digitální platformy pro výuku Projektového managementu
(PM) obsahující modulární knihovnu digitalizovaných materiálů, která bude reflektovat nová
paradigmata a potřeby dnešní doby při eliminaci bariér ve vzdělávání. Hlavní inovativní výstup je
vytvoření serious game určené pro simulaci projektu v deskové i online/app verzi se zapojením
virtuální a rozšířené reality, dále podcasty, MOOC, AV materiály a případové studie. Digitalizované
výukové moduly budou pokrývat celý životní cyklus projektu a budou volně dostupné v režimu
Creative Commons (CC). S pomocí platformy bude zkoumán a hodnocen vliv zapojení vybraných digitálních forem výuky
na proces učení se/osvojování hard a soft skills studentů PM koncipovaných pro konkrétní cílové
skupiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info