Informace o projektu

Informace o projektu
Qinfo – Zjišťování a statistické vyhodnocování subjektivních postojů v čase (Qinfo)

Kód projektu
TQ01000036
Období řešení
9/2023 - 8/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Cílem projektu je vytvořit komplexní nástroj pro zjišťování subjektivních postojů a preferencí v čase, zaměřený na otázky odolnosti vůči dezinformacím, vnímání médií a dalších zdrojů informací a vnímání demokracie a společenských mechanismů. První komponentou vyvíjeného nástroje bude obecný softwarový nástroj pro zjišťování subjektivních postojů na bázi Q řazení (Q metodologie). Druhou komponentou systému bude sada nástrojů pro okamžité vyhodnocování a vizualizaci získávaných dat, pro sledování trendů a exploraci v datech. Třetí komponentou budou zjišťovací sady zaměřené na tematické zaměření projektu: odolnost vůči dezinformacím, vnímání zdrojů informací, vnímání společenských hrozeb, vnímání demokracie a demokratičnosti společenských mechanismů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info