Informace o projektu

Informace o projektu
Moderní diagnostický software pro vyhledávání a podporu talentů v oblasti STEM (TALENTSTEM)

Kód projektu
TQ01000430
Období řešení
9/2023 - 11/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Cílem je vyvinout a výzkumně ověřit moderní herní softwarové prostředí, které pomůže učitelům identifikovat a individualizovaně rozvíjet talentované studenty 2. stupně ZŠ ve STEM. Studentům umožní software rozpoznat a rozvíjet potenciál v přírodovědném uvažovaní a podnítit jejich zájem. První modul bude zjišťovat, pomocí online herních psychodiagnostických testů, kognitivní schopnosti, které se v těchto oblastech často uplatňují. Druhým modulem budou interaktivní počítačové simulace, zasazené do přírodovědného kontextu, v rámci nichž budou studenti provádět experimenty a učit se. V pozadí systému bude databáze s novým algoritmem pro průběžné a přesné vyhodnocování schopností žáků i procesu učení. Výzkumný vývoj bude monitorován v jasně definovaných krocích tak, aby významně přispěl k SHUV.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info