Informace o projektu

Informace o projektu
Vzdělávací počítačová hra o postavení Romů ve společnosti

Kód projektu
TQ01000081
Období řešení
9/2023 - 10/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Cílem projektu je vytvoření počítačové hry a příslušného metodického materiálu jako vzdělávacího nástroje pro žáky 2. stupně základních škol. Smyslem hry je zprostředkovat problematiku diskriminace, sociálního vyloučení a rasových předsudků, kterým čelí Romové. Podklady pro vývoj hry budou vytvářeny spolu s Romy, žáky, učiteli a rodiči za použití kvalitativních, participativních a designových výzkumných metod sociálními vědkyněmi, odbornicí na implementaci ICT v pedagogice a designéry. Hlavním úkolem herního vývoje, který zajistí tým herních vývojářů a designérů z FaVU VUT, bude přenos výzkumných dat do adekvátních herních mechanik a vizuální stylizace. Testování, implementace a šíření hry bude probíhat ve spolupráci s interním aplikačním garantem a sítí partnerů projektu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info