Informace o projektu

Informace o projektu
Webová aplikace na prokazování autorství (AVer)

Kód projektu
TQ01000110
Období řešení
9/2023 - 8/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Karlova v Praze

Tzv. contract cheating, kdy si student nechá vypracovat seminární či závěrečnou práci na zakázku, patří k nejpalčivějším etickým problémům současného vysokého školství. Contract cheating je těžké odhalit, a ještě těžší je jej prokázat. Cílem projektu je vyvinout webovou aplikaci použitelnou v rámci disciplinárního řízení pro prokázání autorství předloženého dokumentu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info