Informace o projektu

Informace o projektu
Archeologie ve světovém dědictví - krajiny dobývání cínu

Logo poskytovatele
Kód projektu
100686672
Období řešení
2/2023 - 6/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě
Regionální muzeum v Teplicích
Ludwig-Maximilians-Universität München
Technische Universität Dresden
Landesamt für Archäologie
Stadt Ehrenfriedersdorf

Obsahem projektu je přeshraniční interdisciplinární výzkum těžby cínu v Krušných horách se zaměřením na těžbu rýžováním a na zpracování a prezentaci získaných poznatků formou putovní výstavy. Společné využívání a další rozvoj různorodých archeologických, historických a přírodovědných metod přispěje k lepšímu montánně-archeologickému a historickému zpracování dosud málo prozkoumané těžby cínu rýžováním a jejího významu pro kulturní vývoj a utváření hornické krajiny Krušných hor mezi dobou bronzovou a novověkem, tedy v období zhruba 4000 let. Všemi partnery vypracovaná putovní výstava poskytne lidem v Krušných horách možnost se seznámit s sasko-českým hornickým dědictvím a nabídne turistům kulturně-historický highlight. Poznatky získané v rámci projektu přispějí také k objasnění významné role a vlivu krušnohorského cínu na vývoj celé evropské civilizace od doby bronzové.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info