Informace o projektu
Vnímání anonymity v online komunikaci (PACC)

Kód projektu
LL2304
Období řešení
1/2024 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Realizace projektu hraničního výzkumu v oblasti online komunikace. Projekt se zaměřuje na vnímanou anonymitu online. Cílem je její re-konceptualizace ve spojení s vývojem a validizací multidimenzionální škály měřící vnímanou anonymitu. Dalším cílem je zkoumání faktorů ovlivňujících vnímání anonymity a její dopad na charakter a vliv online komunikace na dospělé uživatele.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info