Informace o projektu

Informace o projektu
Research network on the metabolome of cyanobacteria - CyanoMeta (CyanoMeta)

Kód projektu
22320076
Období řešení
10/2023 - 4/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Mezinárodní visegrádský fond (IVF)
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jagiellonian University
University of Novi Sad
Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

Cyanobacterial blooms cause serious problems in the V4 and WB countries. In order to tackle this issue, the aim of this project would be toestablish a research network to train researchers in the methods used to identify cyanobacterial metabolites and to study their toxicity thatwould lead to a better estimation of the cyanobacterial threat to the environment and human health.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info