Informace o projektu
Projekt CEEPUS - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe (FISH)

Kód projektu
HU-0809-11-2324 (Umbrella) FISH -Romance Languages
Období řešení
9/2023 - 8/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Komenského v Bratislavě
Pázmány Péter Katolikus Egyetém Bölcseszettudomanyi Kar
Univerza v Ljubljani
Karl-Franzens-Universität Graz
Universitatea Babes-Bolyai
Sveučilište u Zadru / University of Zadar
Jagiellonian University
University of Zagreb
University of Novi Sad

V rámci projektu FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe bude rozvíjena vědecká spolupráce a podporovány studentské mobility na partnerská pracoviště. Dále bude na léto 2024 plánován program Letní školy v Budapešti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info