Informace o projektu

Informace o projektu
ToF spektrometr neutronů (ToF)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.01.01.01/06/23_014/0001367
Období řešení
4/2023 - 6/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
VF, a.s.

Cílem projektu je návrh a realizace funkčního vzoru jaderného spektrometrického systému pro spektrometrii neutronů obsahující technické a programové vybavení pro přímou digitalizaci signálů ze specializovaných senzorů a pro zpracování naměřených dat. Z hlediska návrhu a realizace se jedná o multidisciplinární komplexní úkol na rozmezí jaderné fyziky, elektroniky a informatiky. Kritickou částí bude jednak vývoj senzorů a dále technického a programového vybavení pracujícího v reálném čase s vysokou vzorkovací frekvencí pro detekci a vyhodnocení rychlých analogových nízkoúrovňových signálů pomocí paralelního zpracování v obvodech typu FPGA.

Řešitelský tým Fakulty informatiky univerzity se bude významně podílet na návrhu a experimentálním ověření metody „Time-of-Flight“ pro měření parametrů neutronů. V následné části projektu se bude částečně podílet naS návrhu technického a programového vybavení spektrometru neutronů. Realizační část bude probíhat v režii nositele projektu firmy VF a.s. Černá Hora. Mezi členy řešitelských týmů FI MU a VF a.s bude docházet ke sdílení know-how zejména v oblastech digitálního zpracování signálů, programování FPGA, vývoji senzorů a stanovení metodiky určování fyzikálních parametrů neutroů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info