Informace o projektu

Informace o projektu
Molekulární, supramolekulární a nanostrukturní systémy pro katalýzu, magnetismus a biomedicínské aplikace (MANKAMABIO)

Kód projektu
MUNI/A/1604/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předložený projekt se zabývá velmi aktuálními oblastmi studia nových syntetických metod molekulárních, supramolekulárních a nanostrukturních systémů. Projekt se zaměří na vývoj nových sloučenin s magnetickými, fotochemickými a katalytickými vlastnostmi, přípravu organických molekul s vysokou biologickou aktivitou, syntézu makrocyklů schopných inkluzních reakcí, a přípravu porézních materiálů na bázi oxidů a silikátů kovů s katalytickými vlastnostmi. Budou optimalizovány reakční podmínky syntéz a hledány vhodné separační techniky tak, aby se podařilo připravit cílené sloučeniny v dostatečném množství a čistotě. Vlastnosti připravených molekul a materiálů budou studovány pomocí široké škály spektroskopických, difrakčních, mikroskopických a dalších analytických technik, jako jsou monokrystalová RTG difrakce, PXRD, kapalinová i pevnofázní NMR, LC a GC MS, HPLC a GPC chromatografie, SEM, TEM, STEM, TG/DSC, UV-vis, IR a RA spektroskopie, DLS, SAXS, porosimetrie a izotermální titrační kalorimetrie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info