Informace o projektu
Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie v roce 2024

Kód projektu
MUNI/A/1429/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Tento projekt, podpořený v rámci Specifického výzkumu, v roce 2024 podpoří především studenty doktorského programu Životní prostředí a zdraví (Envrionmental Health Sciences), ale i dalších motivovaných studentů magisterského a bakalářského studia zapojených do environmentálně toxikologického výzkumu na pracovišti RECETOX. Plánované výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech, které studenti rozvíjejí, tj. zejména akvatická a terestrická ekotoxikologie, humánní environmentální toxikologie, výzkum mechanismů toxicity látek a směsí a hodnocení osudu a rizik látek v prostředí. V rámci projektu bude podporováno zapojení studentů do mezinárodní vědecké komunity například formou podpory účasti a prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info