Informace o projektu
Důvěra v autority perspektivou celoživotního vývoje

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA24-11851S
Období řešení
1/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
důvěra; autority; celoživotní vývoj; dětství; starší věk

Projekt přispívá k aktuální debatě o erozi důvěry v různé typy společenských a politických autorit. Na problematiku nahlížíme perspektivou celoživotního vývoje, přičemž navazujeme na náš předchozí výzkum zaměřený na otázku, jak lidé v období od rané adolescence do střední dospělosti chápou důvěru v autority, co považují za její zdroje a jak si ji utvářejí. Předložený projekt doplňuje a rozšiřuje naše dřívější zjištění ve třech směrech: (1) Nasbíráme srovnatelná kvalitativní (ohniskové skupiny) a kvantitativní (dotazníkové šetření zahrnující experimentální část) data od lidí ve starší dospělosti (věk 50-64 a 65+). (2) Vyvineme a aplikujeme věkově vhodnou inovativní metodu, založenou na individuálních rozhovorech se strukturovanou a nestrukturovanou komponentou, abychom prozkoumali utváření důvěry vůči autoritám u dětí ve věku 4-9 let. (3) Provedeme re-analýzu našich dřívějších dat, abychom identifikovali věkové rozdíly z hlediska procesu utváření důvěry. Výsledky pomohu porozumět faktorům, které přispívají k důvěře a nedůvěře vůči autoritám od předškolního věku do stáří.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info