Informace o projektu
Prognostický význam nových biomarkerů identifikovaných na základě analýzy extracelulárních vesikulů izolovaných z ascitu u pacientek s ovariálním karcinomem

Kód projektu
MUNI/LF-SUp/1350/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V rámci projektu budou pomocí hmotnostní spektrometrie analyzovány vzorky extracelulárních vezikul (EV) izolovaných z ascitů pacientek s ovariálním karcinomem (OC). Ascites nabízí nedostatečně využívaný, a přitom dostupný a relevantní zdroj nejen pro výzkum primárního nádoru, ale i nádorového mikroprostředí prostřednictvím EV. EV představují velmi nadějný zdroj biomarkerů, a proto jsou v současné době intenzivně studovány. Hmotnostní spektrometrie reprezentuje komplexní a objektivní přístup k proteomickému profilování vzorků EV.
Cílem navrhovaného projektu je na kohortě 61 pacientek s OC a archivovanými vzorky ascitu odebraného před zahájením komplexní primární léčby ověřit prognostický potenciál několika kandidátních biomarkerů, které byly identifikovány v rámci „proof-of-principle“ studie. Pokud se u kandidátních markerů potvrdí jejich prognostický význam, mohly by se stát význam pomocníkem k přesnější stratifikaci pacientek v době diagnózy, která by lépe než stávající praxe odrážela významnou heterogenitu biologického chování i u karcinomů v rámci téhož histologického typu.
Projekt je koncipován jako pilotní retrospektivní studie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info