Informace o projektu
Podíl antipsychotik na stárnutí jater a úbytku nanopórů (fenestrací) na jaterních sinusoidálních endoteliálních buňkách (LSEC) (AP-LSEC)

Kód projektu
MUNI/LF-SUp/1317/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Mikrocirkulace jater má jedinečnou morfologii, která umožňuje obousměrnou výměnu substrátů mezi hepatocyty a krví. Jaterní sinusoidální endotelové buňky (LSEC) jsou tenké a perforované transcelulárními póry (fenestracemi), díky nimž jsou LSEC ve zdravých játrech vysoce účinným ultrafiltračním systémem. Ztráta fenestrace snižuje endoteliální přenos a jaterní clearance albuminu i xenobiotik. Zmenšení nebo ztráta fenestrací navíc souvisí s dyslipidémií. Metabolické nežádoucí účinky antipsychotik druhé generace rovněž zahrnují dyslipidémii, a to nejen u seniorních pacientů. Zdá se, že antipsychotika mají na fenestrace LSEC podobný efekt, jako stárnutí, což může částečně vysvětlovat jejich metabolické nežádoucí účinky. Cílem projektu je zhodnotit stav fenestrace LSEC po expozici několika antipsychotikům. Získaná data budou použita jako pilotní pro podání větších grantových projektů s cílem nalezení farmakologické intervence, která bude bránit patologickému procesu na úrovni LSEC.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info