Informace o projektu

Informace o projektu
Analýza kortikálního zpracování prostorových zvukových podnětů za použití High-Density elektroencefalografie (HD-EEG) u mladých dospělých s poruchou autistického spektra

Kód projektu
MUNI/LF-SUp/1375/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Porucha autistického spektra (PAS) je neurovývojové onemocnění s prudce stoupající incidencí. Jedinci s PAS mají potíže zejména v sociální interakci, což je velmi komplexní jev, na kterým se z velké míry podílí sluch a zpracování zvukových podnětů. Důkazy získané celou řadou metod naznačují, že právě obtíže s lokalizací zvuku v prostoru tvoří klíčovou příčinu symptomů PAS. Tato studie navazuje na již ukončený projekt, ve kterém bylo pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) zjištěno, že časově modulované rozdíly v prezentaci zvukových podnětů jsou obtížněji zpracovávány u subjektů s PAS, než amplitudou modulované podněty. Tento projekt bude u jedinců s PAS ve věku 15 až 20 let pokračovat v analýze, jak se prostorové zvukové stimuly zpracovávají v primárním sluchovém kortexu nově za použití EEG s vysokým rozlišením (HD-EEG). Projekt má za cíl objasnit mechanismus, proč obtíže vznikají zejména v důsledku modulace časové složky prostorového podnětu, což odhalila předchozí fMRI analýza dat, a jakou roli v tomto hraje topografické uspořádání sluchového kortexu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info