Informace o projektu

Informace o projektu
Evaluace inovativních postupů plastické a rekonstrukční chirurgie IV (EIPPRSIV)

Kód projektu
MUNI/A/1610/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Návrh projektu zahrnuje celé spektrum zaměření výzkumu studentů postgraduálního studia na Klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (KPECH), rozšiřuje a navazuje na výsledky předcházejících projektů specifického výzkumu pro léta 2013 až 2023. Hlavním cílem předkládaného projektu je pokračování evaluace nových postupů plastické a rekonstrukční chirurgie v operacích a rekonstrukci nosu, v rámci chirurgie ruky a v oblasti rekonstrukce dolní i horní končetiny.
Navrhovaný projekt je založen na zavádění a hodnocení nových experimentálních metod prováděných v rámci témat dizertačních prací studentů postgraduálního studia. Konkrétně se jedná o zhodnocení klinického přínosu ím vyšetřením prsu magnetickou rezonancí, zhodnocení účinnosti profylaktických mastektomií a dotazníkový průzkum ohledně rozhodování pacientek k profylaktické mastektomii. Další část projektu je zaměřena na výzkum anterolaterálního stehenního laloku, kde cílem práce je v prospektivní randomizované studii zmapovat používané preparační přístupy, vzájemně je srovnat, a to včetně peri a pooperačních komplikací a výsledky konfirmovat na kadáverech. Navrhovaný projekt je také zaměřen na prospektivní porovnání jednotlivých technik chirurgické léčby Dupuytrenovy kontraktury a současně na experimentální stanovení mechanické pevnosti pruhů Dupuytrenovy kontraktury. Poslední část projektu se bude zabývat, jak pomocí moderních technologií (3D skenování, 3D plánování, 3D tisk, 3D antropometrické hodnocení výsledné rekonstrukce) studovat možnosti optimalizace jednotlivých kroků rekonstrukce nosu a vybrat vhodné volné laloky pro vnitřní výstelku nosu.
Výsledky navrhovaného projektu přispějí k přesnějšímu provádění jednotlivých operačních metod se zaměřením na maximální snahu o redukci komplikací těchto léčebných postupů a zároveň ke stanovení indikačních kritérií pro tyto jednotlivé inovativní modality léčby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info