Informace o projektu
Vztah tloušťky nervových vláken sítnice a funkční citlivosti sítnice při vyšetření na OCT a statickém perimetru (REFITSEN)

Kód projektu
MUNI/A/1331/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
WWW stránky projektu
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/71516
Klíčová slova
OCT, perimetr, MD, papila, macula, retina

V naší studii budeme používat dva sofistikované klinické přístroje, které jsou vhodné pro měření jak strukturálních, tak i funkčních změn na sítnici oka, a to nejen u pacientů s onemocněním, ale i u zdravých pacientů, kde tyto změny mohou nastávat například v důsledku stárnutí.
OCT Zeiss Stratus je přístroj, který umožňuje díky vysokému rozlišení vytvořit tomografické snímky ve zkoumaných tkáních oka. Pracuje na principu zpětného odražení světla. Tkáně mohou být zobrazeny v rozsahu 1-15 mikrometrů, tedy lépe než v případě použití běžných ultrazvukových metod (Šeda J., 2013). Tomografický snímek je složen z jednotlivých A scanů. Tímto, lineárním způsobem postupně vytváříme B scan. B scany umožňují vytvořit 3D zobrazení. Důležitým parametrem tohoto přístroje je měření tloušťky RNFL. Přístroj vytváří kruhový B scan s průměrem 3,4 mm kolem optického disku. Po nascanování snímku je provedena kvantitativní a grafická analýza. Scan je tak zvaně narovnán a jsou nalezeny hranice RNFL. V sítnici je jedná hned o první vrstvu pod sklivcem, který vyplňuje celý oční bulbus. Naměřená tloušťka RNFL je následně porovnána s databází jedinců v podobném věku, pohlaví a rase. Tato analýza je jednou z nejdůležitějších, kterou tento přístroj nabízí.

Výsledky

V naší studii jsme neprokázali statisticky významnou závislost mezi průměrnou tloušťkou vrstvy nervových vláken na sítnici (RNFL) a průměrnou hodnotou funkční citlivosti sítnice (r = 0,18, p = 0,34) u pravých očí a také u levých očí vyšetřovaných subjektů (r = 0,20, p = 0,29. Statisticky významnou závislost jsme také sekundárně nenalezli mezi proměnou nazvanou sférický ekvivalent refrakční vady (SE) a průměrnou tloušťkou sítnice v makule u pravých očí (r = 0,34, p = 0,06) a levých očí (r = 0,18, p = 0,32).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info