Informace o projektu
Románské jazyky a románské literatury v pohybu

Kód projektu
MUNI/A/1395/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Románské jazyky, Románské literatury, pomezní disciplíny, interdisciplinární přístup

Cílem tohoto projektu je podpora doktorského studia v programech Románských jazyků a Románských literatur, kde Ústav románských jazyků patří k předním školícím pracovištím v ČR. V současné době je v programu Románské jazyky zapsaných 12 studentů, z nichž 11 je v interní formě studia a pět interních doktorandek je zároveň v programu se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika. V programu Románské literatury je zapsaných 14 studentů a jedna doktorandka zároveň studuje program se specializací Intermediální a mezikulturní komunikace. Projekt se soustřeďuje na podporu výzkumu a dalších činností, které přispívají k formování doktoranda v rámci studia. Jedná se především o usnadnění přístupu k pramenům a aktuálně vydávané odborné literatuře, zkvalitnění doktorských seminářů a financování výstupů a publikací. Důraz bude kladen na to, aby se doktorandi mohli aktivně účastnit na vědeckých sympoziích jak v prezenční formě tak i ve virtuální formě.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info