Informace o projektu
Analýza, zpřístupnění a prezentace archivního dědictví

Kód projektu
MUNI/A/1491/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je dosáhnout co nejširšího zapojení mladých badatelů do výzkumných úkolů pracoviště. Záměrem je jednak pokračovat v zavedených edičních podnicích (zejména Regesta Imperii) a dále se věnovat analýze různých typů archivních pramenů a jejich zpřístupnění. To bude realizováno zejména výstavou s kritickým katalogem o knižní kultuře na Moravě ve středověku a raném novověku. Dále budou připraveny regesty pro ediční podnik Regesta Imperii a portál AHISTO a konečně bude realizován archivní výzkum v domácích i zahraničních archivech pro potřeby dílčích analýz souvisejících s profilací konkrétních doktorských studentů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info