Informace o projektu
Jak se šíří umělecko-historické vědění: dovednosti, praxe a komunikace (UmHist)

Kód projektu
MUNI/A/1520/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt se zabývá jedním z nejpalčivějších témat současného historicko-uměleckého výzkumu, konkrétně způsoby, jakými je možné výsledky tohoto výzkumu prezentovat jak odborné, tak i širší veřejnosti. Cílem projektu je proto v první řadě – na systematické spolupráci doktorských studujících a pedagogů založená – teoretická reflexe stávajících komunikačních kanálů oboru. Tato reflexe poslouží jako výchozí bod pro realizaci hlavních výstupů projektu, které budou koncipovány a implementovány za synergické spolupráce celého pracoviště, a sice 1) dvou vědeckých konferencí; 2) participace na vzniku jedné výstavy, resp. katalogu k ní; 3) jedné odborné kolektivní monografie; 4) jedné knihy pro širokou veřejnost; 5) série tweetů a blogových textů. Jádrem a smyslem celého projektu je pak reflexe samotného pedagogického, vědeckého a diseminačního procesu, který k jednotlivým výstupům vede. Se studujícími se budeme zamýšlet nad volbou formátu, rétoriky sdělení či nad tím, jak se věda o umění komunikuje širší veřejnosti. Jedná se tedy o projekt jednoznačně zaměřený na získávání praktických dovedností (soft skills), tolik potřebných pro studující každého – zvláště pak humanitního – oboru.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info