Informace o projektu
Nejistota, interkulturní komunikace a ontologická politika v antropocénu (NIKOPA)

Kód projektu
MUNI/A/1521/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt v rámci religionistiky zhodnocuje dekolonizační tendence v antropologii po ontologickém obratu a reflektuje problematiku mezikulturní komunikace jako komunikace napříč světy (kulturami-přírodami). Klíčovým problémem je, že napříč různorodými realitami je v kontextu globálních hrozeb spojených s klimatickou změnou, růstem ekonomických nerovností a rozpadem důvěry v etablované (demokratické) politické instituce potřeba vyjednávat řešení problémů, které různým způsobem a různou měrou nakonec ohrožují všechny. Navzdory jejich všeobecné povaze jakožto rizik jsou však spojeny s radikálními nejistotami, a to napříč světy, včetně světa konstruovaného prostřednictvím moderní vědecké produkce, čímž se hroutí pevné normativní základy vyjednávání sdíleného světa. To tak musí překlenovat radikální diference jazykových her a životních forem. Předložený projekt propojuje řadu případových studií reflektujících problém (ne)(do)rozumění ohledně (ne)sdílených zájmů a (ne)schopnosti kolektivního jednání vedoucího k jejich naplnění. Mapuje tak konflikty i synergie v rámci rozdělené společnosti prodchnuté nejistotami a přispívá tak k hledání společnosti udržitelné, demokratické a zároveň odolné.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info