Informace o projektu

Informace o projektu
Celoživotní učení: analýza prediktorů a výstupů (UAPV)

Projekt je navržen tak, aby poskytoval obsahovou a metodologickou podporu studentům doktorského studia v programu Pedagogické vědy na Ústavu pedagogických věd FF MU. Hlavním zaměřením podporovaných doktorských výzkumů jsou procesy učení, a to nejen v rámci tradičních vzdělávacích institucí. Projekt integruje široký teoretický rámec, v němž jsou zkoumány různé faktory, které přispívají k vysvětlení variability výsledků učení v různých sociokulturních kontextech. Začínající výzkumníci věnují stejnou pozornost i klíčovým prediktorům učení. Analyzují proto například komunikační aspekty výuky či osobnostní charakteristiky jak vzdělavatelů, tak učících se. V dalších projektech se zaměřují na institucionální nebo celospolečenské aspekty. Zkoumány jsou fenomény jako klima třídy, organizační kultura nebo faktory spojené s řízením a vedením procesů učení. Zvláštní pozornost je věnována sociometrickým interakcím mezi učícími se. Studenti doktorského programu provádějí výzkumy, které přispívají k profilování Pedagogických věd a mají význam pro zlepšení vzdělávací praxe, tvorbu vzdělávací politiky a rozvoj metodologie v oblasti pedagogického výzkumu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info