Informace o projektu

Informace o projektu
Nemateriální kulturní dědictví: heritizace i žitá každodennost (Nemateriální kulturní dědictví)

Kód projektu
MUNI/A/1486/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
nemateriální kulturní dědictví; komunity; kritické studium kulturního dědictví; instituce; heritizace

Nemateriální kulturní dědictví je v současnosti nejenom odborným názvem pro obsah jedné z výrazných agend činnosti UNESCO, ale také teoretickým konceptem, se kterým dnes pracuje řada disciplín, a to nejen humanitních. Cíle projektu záměrně opomíjejí deskripci prvků nemateriálního kulturního dědictví. Výzkum bude primárně směřován k hlubšímu poznání a interpretaci sociálních souvislostí existence nemateriálního kulturního dědictví v současné společnosti, zaměří se proto na dílčí výzkumné osy v podobě studia heritizace, proměn kulturních prvků v důsledku uplatnění institucionální ochrany a podpory a také jejich existence v nestandardních či specifických situacích (pandemie, české diaspory v zahraničí).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info