Informace o projektu
Studium protizánětlivé aktivity seskviterpenických laktonů in vitro na modelu střevních zánětů (InVitroGut)

Kód projektu
MUNI/A/1409/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Zánětlivá onemocnění střev (IBD) představují skupinu chronických, imunitně zprostředkovaných onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT). Zahrnují především Crohnovu chorobu (CD) a ulcerózní kolitidu (UC). Jde o přehnanou vrozenou a získanou imunitní odpověď a narušení integrity epiteliální bariéry GIT. Přesná etiologie IBD pořád není známá, ale určitý vliv má dědičnost a genetická predispozice. Propuknutí onemocnění je však vyvoláno řadou faktorů prostředí, které souvisejí se změnami životního stylu, hygienických norem, výživy a nepřímo i mikrobiomu. Jelikož není známá etiologie, provádí se pouze symptomatická léčba za účelem udržet pacienta co nejdéle v remisi. Současné terapeutické postupy s sebou nesou také velké množství nepříznivých vedlejších účinků. Z toho důvodu pacienti často sahají k alternativní doplňkové léčbě, přičemž z více než 50 % se jedná o fytoterapii.
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell, Asteraceae pochází z oblasti Jižní Ameriky, později byla rozšířená také do Jižní Afriky a některých zemí Evropy. V původní domovině je součástí tradiční medicíny, používá se samostatně nebo ve směsi s tradičními peruánskými bylinami pro léčbu malárie, urogenitálních zánětlivých procesů, v terapii onemocnění z nachlazení, ale i v terapii diabetes mellitus. U jednotlivých extraktů připravených z nadzemních částí kruženky cizí byla prokázaná antibakteriální, antiprotozoická a protizánětlivá aktivita. Mezi obsahové látky izolované z nadzemní části patří seskviterpenické laktony, diterpeny, flavonoidy a jiné fenolické látky. Seskviterpenické laktony jsou sekundární metabolity, u kterých byla v minulosti popsaná protizánětlivá aktivita.
Cílem projektu je zavést in vitro buněčný model pro studium střevního zánětu. Bude se jednat o 2D a 3D ko-kultury buněk střevního epitelu (CaCo-2, HT-29) s imunitními buňkami (THP-1). Buněčná populace bude stimulována pro-zánětlivými agens (lipopolysacharid), následně se stanový množství exprimovaného pro-zánětlivého cytokinu TNFa. Takto připravený model bude sloužit ke stanovení proti-zánětlivého potenciálu izolovaných seskviterpenických laktonů z Schkuhria pinnata.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info